Koagulace a krvácení 2023

  4. – 5. květen 2023 (prezenční forma)
 Panský dvůr Telč, Slavatovská 86, Telč

Předběžný program kongresu Koagulace a krvácení 2023

Program je v přípravě, změny programu vyhrazeny.

Čtvrtek 4. 5.

9:00 - 9:10 Zahájení kongresu
9:10 - 10:10 Interdisciplinární kolokvium*1 Moderátor: MUDr. Peter Salaj
MUDr. Jaromír Gumulec, MUDr. Peter Salaj Proč potřebuje hematolog hepatologa
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Proč potřebuje hepatolog hematologa
Diskuze
10:10 - 11:30 Nové trendy v léčbě krvácení
Dr. Johannes Thaler Current trends in aTTP management – experience from Medical University in Vienna
prof. Gila Kenet Emerging non-factor option to treat hemophilia
MUDr. Věra Geierová Efekt profylaxe emicizumabem u hemofilie A s inhibitorem FVIII z pohledu lékaře a pacienta
MUDr. Petr Smejkal Budoucnost faktorové terapie v hemofilii
Diskuze
11:30 – 11:45 Přestávka – coffee break
11:45 – 12:45 Koagulace a krvácení v otázkách a odpovědích*2 Moderátor: Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
12:45 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:10 Pudlakova přednáška
doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Život není jen náhoda
Diskuze
14:10 - 15:10 Léčba EHL až 1× týdně: výsledky a kazuistiky*3 Moderátor: Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Zkušenosti s EHL v našem centru
MUDr. Anna Mária Pejková EHL - stačí 1x týdně?
MUDr. Petr Smejkal Zkušenosti s léčbou EHL až jednou týdně
Diskuze
15:10 - 15:30 Přestávka – coffee break
15:30 - 16:30 Aktuální vhledy do terapie nejčastějších vrozených krvácivých poruch*4 Moderátor: MUDr. Věra Geierová
prof. Cihan Ay, MD Switch profylaxe na rFVIII-SingleChain - reálné zkušenosti u hemofilie A
prof. Angelika Bátorová Pokroky v diagnostike, liečbe a interdisciplinárnej starostlivosti pri von Willebrandovej chorobe
Diskuze
16:30 – 17:30 Historie a současnost rFVIIa
Prof. Ulla K. E. Hedner, MD, PhD, prof. Gila Kenet, MUDr. Peter Salaj, Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
17:30 – 17:45 Přestávka – coffee break
17:45 - 18:45 Pohybové a sportovní aktivity u hemofiliků*5
Sébastien Lobet, PT, PhD, MUDr. Ester Zápotocká, Mgr. Marie Katzerová, MUDr. Zdeňka Hajšmanová
18:45 Závěr dne, organizační informace MUDr. Peter Salaj
20:00 Večeře

Pátek 5. 5.

9:00 - 9:05 Zahájení MUDr. Peter Salaj
9:05 - 10:10 Použití Octaplasu v intenzivní péči*6 Moderátor: Plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Prof. MUDr. János Fazakas, Ph.D. The advantage of using of SD Frozen Plasma and Lyophilized plasma in critical care
plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. Nové a netradiční hemostatické transfuznípřípravky a jejich klinické použití
MUDr. Jan Loužil Použití Octaplasu v léčbě pacientů s TTP v UHKT Praha
Diskuze
10:10 - 11:10 Léčba hemofilie B*7 Moderátor: Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
MUDr. Věra Geierová 2letá data z registru CBDR
Mgr. Marie Prudková, MUDr. Petr Smejkal, Ph.D Měření hladin FIX + kazuistika
MUDr. Eva Havlová Kazuistika
Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Kazuistika a závěrečné shrnutí
11:10 - 11:20 Závěrečné slovo MUDr. Peter Salaj
11:30 Oběd, odjezd
*1 ve spolupráci s firmou Sobi; *2 ve spolupráci s firmou Takeda; *3 ve spolupráci s firmou Bayer; *4 ve spolupráci s firmou CSL Behring; *5 ve spolupráci s firmou Roche; *6 ve spolupráci s firmou Octapharma; *7 ve spolupráci s firmou Novo Nordisk

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 9 kredity.

Pořadatel: Corbiere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice, IČO: 023 99 407, DIČ: CZ02399407