Koagulace a krvácení 2018

  18.–19. 10. 2018
 Hotel Štekl, Bezručova 141, Hluboká nad Vltavou

Program kongresu Koagulace a krvácení 2018

 

Čtvrtek 18.10.

10:00 - 11:20 TTP/TMA
Kremer Hovinga Johanna (Bern) Acquiered TTP diagnosis and treatment - 2018 update
Hrachovinová Ingrid (Praha) Relaps iTTP a sledované laboratorní parametry: mají některé z nich prediktivní význam?
Gumulec Jaroslav (Ostrava) Těžký HELLP syndrom a postpartální trombotické mikroangiopatické syndromy: analýza výsledků souboru 9 žen z FN Ostrava
Diskuse
11:20 - 11:30 Přestávka
11:30 - 12:50 Získaná hemofílie
Paul Knöbl (Vienna) Management of AHA
Zoltán Boda (Debrecen) Treatment of AHA in Hungary
Peter Salaj (Praha) Rizikové faktory a možnosti zlepšení terapie pacientů s AHA
Diskuse
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:10 Novinky v terapii hemofilií
Gottstein Saskia (Berlín) Our experience with FVIII EHL
Kotnik Barbara Faganel (Ljubljana) Real-life experience with EHL and PK evaluation
Přestávka
Natascha Marquardt (Bonn) The next step (Kovaltry) Exploring the possibilities with confidence
John Pasi (London) The clinical experience concerning personalized prophylaxis with the new generation rFVIII produced in human cells
16:10 - 16:30 Přestávka
16:30 - 18:00 Morbus von Willebrand
Hrachovinová Ingrid (Praha) Laboratorní diagnostika VWCH
Geierová Věra (Praha) VWCH typ 2 - klinická diagnostika a léčba
Smejkal Petr (Brno) Management pacientů s VWCH typ 3
Hrdličková Radka (Ostrava) VWCH typ 1 - diagnóza pro dobro pacienta nebo pro nás?
Diskuse

Pátek 19.10.

8:30 - 9:50 Hemofilie a inhibitor
Pavlová Anna (Bonn) Patient-related risks for inhibitor development - What do the genes tell us?
Blatný Jan (Brno) Rizikové faktory vzniku inhibitorů u PUPs v České republice
Penka Miroslav (Brno) Co víme o střídání přípravků v léčbě hemofilie A
Diskuse
9:50 - 10:00 Přestávka
10:00 - 11:00 Novinky v terapii hemofilií
Austin Steven (London) Clinical outcomes with turoctocog alfa
Bonanad Santiago (Valencia) Clinical experience with emicizumab in haemophilia A patients
11:00 - 11:05 Přestávka
11:05 - 12:35 Poruchy hemostázy v graviditě
Ivanová Eva (Hradec Králové) Stanovení D dimeru v graviditě, kdy, komu a proč
Duliček Petr (Hradec Králové) AntiXa a LMWH v graviditě
Pohlreichová Věra (Praha) Těhotenství a vrozené deficity koagualčních faktorů
Čápová Irena (Praha) Těhotenství a vrozený deficit antitrombinu
Diskuse a ukončení kongresu
12:35 - 13:30 Oběd