Koagulace a krvácení 2017
a 7. hemofilický den

  19.–20. 10. 2017
  Hotel Konopiště, Tvoršovice

Program kongresu Koagulace a Krvácení 2017 a 7. hemofilický den – seznam přednášek

 

Čtvrtek 19.10.

09:00 - 09:15 Slavnostní zahájení  
09:15 - 11:45 Blok 1 - Ortopedická a rehabilitační péče o nemocné s hemofílií
Luigi Solimeno (Itálie) Orthopaedic management of haemophilia arthropathy of the ankle
Radek Kubeš (Praha) Endoprotézy kolenních kloubů v ČR - výsledky a význam výkonu pro kvalitu života
Petr Teyssler (Praha) Úprava osy na dolních končetinách v prevenci hemofilické artropatie
10:25 - 10:35 Přestávka  
  Sébastien Lobet (Belgie) The role of the physiotherapy in Haemophilia cares
  Martin Mužíček (Praha) Využití jednotlivých rehabilitačních metod v péči o nemocné s hemofilií
  Radka Hrdličková, Richard Kašpárek (Ostrava) Sonografické vyšetření hemofilického kloubu dle protokolu HEAD US - první klinické zkušenosti
12:00 - 13:00 Oběd  
  Pudlákova přednáška  
13:00 - 13:30 Jan Evangelista Dyr Role trombinu v koagulaci
13:35 - 15:35 Blok 2 - Novinky v koagulaci  
  Victor Jimenez Yuste (Španělsko) New trends in treatment of patients with haemophilia A
  Natascha Marquardt (Německo) Real-life experience with extended half-life coagulation factors in the treatment of hemophilia A and B
  Raina J. Liesner (UK) New generation human rFVIII with documented low immunogenicity and high protection from bleeds
  Victor Jimenez Yuste (Španělsko) The use of pdFVIII products for ITI
15:35 - 15:50 Přestávka  
15:50 - 17:10 Blok 3 - Získaný inhibitor FVIII
  Robert Klamroth (Německo) Prognostic factors of remission and survival in acquired haemophilia A patients
  Lazslo Nemes (Maďarsko) Experience on prophylaxis in acquired hemophilia
  Peter Salaj (Praha) Možnosti zlepšení péce o nemocné se získanou hemofilií v ČR
17:10 - 17:25 Přestávka  
17:25 - 18:30 Blok 4 - Laboratorní sekce  
  Ingrid Hrachovinová Laboratorní diagnostika hemofílie A: současný rozsah, diferenciální diagnostika a možnosti laboratorního stanovení tíže onemocnění
  Marcela Kosařová Současné možnosti preimplantačního vyšetření hemofilie a jiných monogenních koagulačních chorob
  Dana Provazníková Kauzální mutace jako rizikový faktor pro vznik inhibitoru FVIII, souhrná data z molekulárně genetického registru NRVPK

Pátek 20.10.

9:00 - 10:05 Blok 5 - Hemofilie a mezioborové komplikace
  Petr Dulíček (Hradec Králové) Hemofilie a antikoagulační léčba
  Miroslav Penka (Brno) Hemofilie a metabolický syndrom
  David Pohlreich (Praha) Zajištění žilních vstupů u pacientů s hemofilií v dospělosti
10:05 - 10:30 Coffee break  
10:30 - 12:20 Blok 6 - Dětská sekce  
  Günter Auerswald (Německo) Pediatric Von Willebrand Disease
  Vladimír Komrska Profylaktická léčba krvácení u dětí s hemofilií a inhibitorem
  Barbora Ludíková Vrozené trombocytopenie v dětském věku
  Ester Zápotocká Co nového do léčby dětské hemofilie přinášejí léky s prodlouženým poločasem?
  Jan Blatný Srovnání výsledků léčby dětí a dospělých s hemofilií v České republice (data registru ČNHP 2016)
12:20 Ukončení  
12:30 Oběd