Koagulace a krvácení 2021

  14.-15. října 2021 (v kombinované formě - prezenční i online)
 Panský dvůr Telč, Slavatovská 86, Telč

Program kongresu Koagulace a krvácení 2021

Čtvrtek 14.10.

9:00 - 9:05 Zahájení kongresu Peter Salaj
9:05 - 10:00 Získaná hemofílie Moderátor: Petr Dulíček
Peter Salaj Rizikové faktory pro přežití a relaps onemocnění. Evropská doporučení léčby získaného inhibitoru.
Ingrid Hrachovinová Laboratorní diagnostika inhibirotu koagulačních faktorů
Marie Pejková Covid 19 a získaná hemofílie
10:00 - 11:15 Satelitní symposium SANOFI Moderátor: Jaromír Gumulec a Viera Pohlreichová
Jaromír Gumulec Požadavky na mezioborovou spolupráci v diagnostice a léčbě TTP
Viera Pohlreichová Retrospektivní hodnocení výsledků léčby iTTP v ÚHKT Praha.
Paul T Brinkkötter (Cologne, Germany) Caplacizumab in iTTP treatment – benefits and limitations in clinical practice
Peter Salaj Léčba iTTP v klinické praxi
11:15 - 11:25 Diskuze
11:25 - 11:45 Přestávka - coffee break
11:45 - 12:45 Satelitní symposium Novo Nordisk Moderátor: Viera Pohlreichová
Petr Dulíček Deficit FVII – klinické projevy a léčba
Zdeňka Hajšmanová Vrozený lehký deficit FVII manifestovaný v zátěžové situaci kardiochirurgického výkonu
Věra Geierová Pacientka s těžkým vrozeným deficitem FVII: kazuistika ÚHKT
12:45 - 12:55 Diskuze
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:20 Pudlákova přednáška
14:00 - 14:15 Radovan Kubeš Pudlákova přednáška
14:15 - 14:20 Diskuze
14:20 - 15:20 Satelitní symposium ROCHE Moderátor: Peter Salaj a Tomáš Kovárník
Peter Salaj - moderátor symposia
Viera Pohlreichová
Petr Smejkal
Petr Dulíček
Tomáš Kovárník
Štěpán Jeřábek
Kardiologické nástrahy stárnoucí hemofilické populace - Round table
15:20 - 15:30 Diskuze
15:30 - 16:00 Octaplas vs. plasma v substituci koagulačních faktorů Moderátor: Věra Geierová
Volker Witt (Vienna, Austria) Use of the product across indications as a substitute for FFP in clinical practice.
Hana Lejdarová OctaplasLG®: informace o produktu a porovnání s čerstvou zmraženou plazmou
16:00 - 16:10 Diskuze
16:10 - 16:30 Přestávka - coffee break
16:30 - 17:30 Trombopatie Moderátor: Jan Loužil
José Rivera (Murcia, Spain) ONLINE Diagnostic algorythm of inherited platelet disorders, expieriences from Spain and role of NGS
Jan Loužil Zkušenosti s vyšetřováním vrozených trombocytopatií na ÚHKT
Jan Musil Využití průtokové cytometrie v diagnostice vrozených trombocytopatií
17:30 - 17:50 Hemofílie a sport Peter Salaj
Alex Dowsett Q&A Profesionální cyklistika s hemofilií - video Q&A
17:50 - 18:00 Diskuze
18:00 Závěr dne, organizační informace
19:00 Večeře

Pátek 15.10.

9:00 - 10:00 Satelitní symposium TAKEDA Moderátor: Peter Salaj
Peter Turecek (Vienna, Austria) Nová domácí diagnostika Enzypad
Věra Geierová Přípravek Feiba (aPCC) u pacientů se získanou hemofilií a hemofilií s inhibitorem
Diskuze
10:00 - 11:00 Role prodloužených preparátů v profylaktické terapii hemofílie Moderátor: Petr Smejkal
Robert Klamroth (Berlin, Germany) Factor replacement and non-factor in haemophilia: quality of life and clinical outcomes (sponzorováno SOBI)
Irena Čápová Zkušenosti ÚHKT s Alprolixem v HF B
11:00 - 11:10 Diskuze
11:10 - 11:30 Přestávka - coffee break
11:30 - 12:00 Satelitní symposium Bayer Moderátor: Peter Salaj
Petr Dulíček Praktické zkušenosti s Jivi (prodloužený účinek)
12:00 - 12:10 Diskuze
12:10 - 12:15 Závěrečné slovo Peter Salaj
12:30 Oběd, odjezd

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 11 kredity.

Pořadatel: Corbiere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice, IČO: 023 99 407, DIČ: CZ02399407