Koagulace a krvácení 2023

  4. – 5. květen 2023 (prezenční forma)
 Panský dvůr Telč, Slavatovská 86, Telč

Odborným garantem kongresu je MUDr. Peter Salaj, ÚHKT.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 9 kredity.

Pořadatel: Corbiere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice, IČO: 023 99 407, DIČ: CZ02399407