Koagulace a krvácení 2019
a 8. hemofilický den

  10.–11. 10. 2019
 Hotel Štekl, Bezručova 141, Hluboká nad Vltavou

Nosnými tématy odborného programu budou:

organizační výbor:
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
MUDr. Věra Geierová
MUDr. Viera Pohlreichová
MUDr. Jan Loužil

prezident kongresu:
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Kongres je pořádán pod záštitou ÚHKT v Praze a ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 11 kredity.

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Pořadatel: Corbiere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice, IČO: 023 99 407, DIČ: CZ02399407